FANDOM


Grupa ta uważa, że Horrory splugawiły świat i należy go oczyścić oraz stworzyć wszystko od nowa. Aby osiągnąć ten cel należy doprowadzić do zagłady wszystkich Dawców Imion, wtedy świat odrodzi się ponownie. Plugawa Dłoń ma swoich członków w różnych miastach Barsawii, jednak nic więcej nie da się na temat tej organizacji dowiedzieć.


Źródła
Barsawia