FANDOM


Therańskie miasto, wybudowane przez Dom Gascilium na ziemiach Prowincji Vasgothia, osłonięte cytadelą przetrwało Pogrom, zamieszkuje je 15-20 tys Dawców Imion.


Źródła
Therańskie Imperium