FANDOM


Vasgothiańska osada, zbudowana przez Therę po Pogromie


Źródła
Therańskie Imperium