FANDOM


Vasgothiańska kawaleria, złożona z członków imperialnych plemion.


Źródła
Therańskie Imperium