FANDOM


Therańskie miasto, wybudowane przez Dom Gascilium na ziemiach Prowincji Vasgothia, osłonięte cytadelą przed Pogromem, zostało jednak zdobyte i zniszczone przez plemiona Barritów.


Źródła
Therańskie Imperium