FANDOM


Wódz kilku barbarzyńskich plemion Vasgothii, zjednoczonych pod nazwą Flaga Kruka


Źródła
Therańskie Imperium