FANDOM


Vasgothiańska osada, zbudowana przez Therę po Pogromie.


Źródła
Therańskie Imperium