FANDOM


Theranin, historyk Domu Gascilium, przewodniczący naukowej delegacji Vasgothii na Therze.


Źródła
Therańskie Imperium