FANDOM


Vasgothiańskie plemiona, walczące z therańskim okupantem, zjednoczone pod dowództwem trolla Barri.


Źródła:
Therańskie Imperium